Výrobní závod Jaguar Land Rover – lakovna

Lokalita

Nitra

Investor

Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.

Termín realizace

08/2016 – 04/2018

Typ výstavby

Průmyslové, Zelené reference

Rozsah služeb

Výstavba

  • Building Research Establishment Environmental Assessment Method je standard postupů v oblasti navrhování budov s důrazem na trvalou udržitelnost a vliv na životní prostředí. Hodnocení se týká specifikace budovy, jejího designu, konstrukce a užívání.
  • Green Site Office je nástroj skupiny Bouygues Construction pro snížení ekologických dopadů zařízení staveniště na lokalitu výstavby, jako je snížení spotřeby vody a elektřiny, efektivní chlazení a vytápění, prevence vzniku odpadů a jejich třídění nebo zvyšování povědomí pracovníků o ekologických tématech.
Lakovna je jeden z nejdůležitějších a technologicky nejnáročnějších objektů nového výrobního závodu.

Objekt lakovny je součástí nově budovaného výrobního závodu společnosti Jaguar Land Rover ve slovenské Nitře, jehož zahajovací produkce počítá se 150 tis. vozidly ročně.

Součástí kontraktu je provedení kompletních stavebních prací včetně TZB, vytvoření předpokladů pro instalaci specializovaných výrobních technologií a zajištění realizační projektové dokumentace.

Nová lakovna je objekt s délkou 400 m, výškou 28 m a výměrou cca 52 000 m2.

Konstrukčním řešením objektu je ocelová konstrukce založená na hlubinných pilotách a základových patkách. Opláštění je provedeno sendvičovými panely o celkové výměře cca 30 tis. m2. Střešní konstrukce je kompletně realizována se zohledněním požadavků pro FM Approved. Podlaha v hale je bezespará drátkobetonová deska opatřená epoxidovou stěrkou, v technologicky exponovaných částech stěrkou s chemickou odolností.

V rámci objektu lakovny je realizována prefabrikovaná vestavba pro administrativu a monolitické vestavby pro technologii lakovny. Uvnitř objektu je také 8 substanic – zděné konstrukce s monolitickými stropy.

Realizační projektová dokumentace je projektována prostřednictvím modelu BIM což napomáhá řešení kolizí a koordinaci se samotnou technologií lakovny.

Výrobní závod Jaguar Land Rover Nitra - lakovna
Výrobní závod Jaguar Land Rover Nitra - lakovna
Výrobní závod Jaguar Land Rover Nitra - lakovna
Výrobní závod Jaguar Land Rover Nitra - lakovna

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více