Přístavba výrobního komplexu Ravensburger – etapa V

Lokalita

Polička

Investor

Ravensburger Karton s.r.o.

Termín realizace

04/2016 – 07/2016

Typ výstavby

Průmyslové

Rozsah služeb

Výroba a montáž prefabrikované konstrukce

Trojice přístaveb na stávající objekty firmy Ravensburger Karton, mezinárodního producenta stolních her a puzzle.

Skladová hala s půdorysnými rozměry 38 × 120 m byla postavena do proluky mezi dva stávající objekty, u kterých již bylo počítáno s přístavbou a tomu odpovídala i připravenost sloupů. Tato hala je dvoulodní a nosná konstrukce obsahuje sloupy, střešní průvlaky, vazníky, obvodové nosníky, základové prahy a parapetní panely. Při realizaci se musela část původní konstrukce demontovat, aby byl umožněn průjezd nákladních automobilů. Logistika všech prvků a montážních mechanismů přes stávající pracovní prostor s sebou nesl extrémně přísné a specifické podmínky pro dodržování bezpečnosti a dopravní kázně.

Jako druhá v pořadí se montovala multifunkční hala. Jedná se o jednolodní objekt o velikosti 20 × 135 m s dvojicí vestaveb. Objekt je z větší části přímo napojen ze západní strany na stávající budovu. V místě vestaveb je konstrukce napojena pomocí ocelových konzol a v části, kde je střešní konstrukce vyšší než okolní zástavba, bylo nutné stávající sloupy nastavit ocelovými sloupky. Konstrukce vestavků je složena ze sloupů, průvlaků, schodišťových ramen, stěn a stropních desek Spiroll.

Třetí nově postavenou přístavbou je sociálně administrativního blok o rozměrech 20 × 15 m, jehož součástí je i nástavba na stávající budovu. Tuto administrativní část tvoří sloupy, průvlaky a stropních desky Spiroll. Všechny objekty jsou díky skalnímu podloží založeny na dvoustupňových patkách tvořených prefabrikovanými kalichy a monolitickými spodními stupni.

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více