VGP Park Dobřenice – logistická hala 2

Lokalita

Dobřenice

Investor

VGP – industriální stavby s.r.o.

Termín realizace

10/2015 – 11/2015

Typ výstavby

Průmyslové

Rozsah služeb

Výroba a montáž prefabrikované konstrukce

Zajímavostí projektu je konstrukční připravenost jednotlivých prvků skeletu vestavku pro možnou realizaci druhého nadzemního podlaží.

Objekt bude po dokončení užíván jako skladová hala s administrativní částí pro logistické zásobování.

Jde o trojlodní jednopatrový skelet s vestavkem. Ve skladové části je skelet haly tvořen sloupy a střešní konstrukcí s průvlaky a vazníky na rozpon 25 m. Konstrukce administrativního vestavku se skládá ze sloupů, stropních průvlaků a stropních panelů Spiroll. Součástí vestavku je také prefabrikované schodiště.

Celá budova je obložena nezateplenými obvodovými základovými prahy. V části expedice jsou použity prefabrikované nakládací můstky. Rozměry konstrukce jsou 75 × 60 m.