Stavebniny DEK Hradec Králové

Lokalita

Hradec Králové

Investor

DEKTRADE a.s.

Termín realizace

05/2017 – 05/2017

Typ výstavby

Průmyslové

Rozsah služeb

Výroba a montáž prefabrikované konstrukce

Provedli jsme přeprojektování původního návrhu ocelové konstrukce administrativní části a nahradili ho prefabrikovaným železobetonovým řešením.

Areál společnosti Stavebniny DEK představuje novostavba objektu s délkou stran 79,2 × 74,3 m, která se skládá z přízemní části haly a patrové administrativní části.

Střešní rovina je u obou částí na stejné výškové úrovni, a tak na sebe plynule navazují. Objekt je založen na pilotách. Základní nosná konstrukce haly je složena z prefabrikovaných sloupů, vazníků, vaznic a obvodových trámů. Administrativní část je ještě doplněna o průvlaky, předpjaté stropní desky a schodiště. Celý obvod budovy lemují prefabrikované základové nosníky.

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více