Pekárna Zelená louka

Lokalita

Herink, Praha-západ

Investor

Pekárna Zelená louka, a.s. (Penam)

Termín realizace

01/2007 – 09/2007

Typ výstavby

Průmyslové

Rozsah služeb

Výstavba, Výroba a montáž prefabrikované konstrukce

Pekárna Zelená louka je v době svého dokončení nejmodernějším pekárenským provozem ve střední Evropě vybudovaným na „zelené louce“.

Objekt pekárny sestává z haly určené pro výrobu pečiva, skladovací a expediční haly, spojovacího krčku a administrativní části pro správu a řízení celého areálu.

Výrobní, skladovací a expediční část jsou jednopodlažní objekty halového charakteru s nosnou prefabrikovanou železobetonovou konstrukcí opláštěnou sendvičovými panely KINGSPAN. Podlahy tvoří drátkobetonová deska opatřená epoxidovým nátěrem.

K výrobní hale je připojena třípodlažní administrativní část. Nosnou konstrukci tvoří opět prefabrikovaný železobetonový skelet vyzdívaný zdivem POROTHERM. Plášť objektu je kombinací zateplené fasády a obkladů z fasádních lamel LUXALON.

Součástí výstavby byly i kompletní inženýrské sítě, oplocení, areálové komunikace s napojením na veřejné komunikace, čistírna odpadní vody, požární a retenční nádrž.