Tivall Frying Line

Lokalita

Krupka

Investor

Nestlé Česko, závod Tivall

Termín realizace

07/2018 – 01/2019

Typ výstavby

Průmyslové

Rozsah služeb

Výstavba, Výroba a montáž prefabrikované konstrukce

Nejmodernější výrobní provoz vegetariánského mraženého jídla ve střední Evropě.

Projekt představuje rozšíření stávající haly pro výrobu mražených vegetariánských výrobků. V první etapě přibude jedna výrobní hala s novou fritovací linkou a rozšíří se technologické zázemí.

Výrobní hala s čistými prostory pro potravinářský průmysl je částečně dvoupodlažní objekt v modulových rozměrech 205 x 20,1 m a navazuje na stávající halu. Nosná konstrukce je železobetonový skelet, v kombinaci s ocelovou konstrukcí, založený na pilotách. Opláštění objektu je navrženo ze sendvičových fasádních panelů a střešní plášť je jednoplášťový na trapézovém plechu.Vnitřní dělící příčky jsou navrženy z fasádních sendvičových panelů. Podlahy jsou monolitické drátkobetonové tl. 200 mm, opatřené hygienickou stěrkou Sikafloor.

Přístavba provozního objektu je dvoulodní hala stejné konstrukce o rozměrech 40*14,5 m, která rozšíří technologické zázemí o cca jednu třetinu kapacity.

V rámci zakázky bude rozšířena stávající retenční nádrž, vybudováno parkoviště a upraveny komunikace, zpevněné plochy a další infrastruktura v areálu. Stavební práce jsou realizovány bez přerušení provozu výroby. Součástí Design & Build kontraktu je i zajištění prováděcí projektové dokumentace.