Areál ABB Krkonošská – nový výrobní objekt

Lokalita

Trutnov

Investor

ABB s.r.o.

Termín realizace

04/2014 – 12/2014

Typ výstavby

Průmyslové

Rozsah služeb

Výstavba, Výroba a montáž prefabrikované konstrukce

Areál společnosti ABB je určen pro projekci, výrobu a testování rozvaděčů k řízení a ochraně elektrických rozvoden.

Objekt je rozdělen na dvě vzájemně propojené části, a to na jednopodlažní montážní halu pro 230 zaměstnanců o půdorysných rozměrech 80 × 57,15 m a třípodlažní administrativní budovu pro 220 zaměstnanců o rozměrech 88 × 14,35 m.

Nosný systém objektu je z betonových prefabrikovaných prvků, stropy tvoří panely Spiroll a podlahu 1. NP drátkobeton.

Jednotlivé sekce montážní haly spojuje chodba, ze které je možné vejít do 1. NP administrativní části. Zde je umístěno zázemí zaměstnanců (šatny, WC, sprchy). Opláštění montážní haly je provedeno stěnovými sendvičovými panely s jádrem z minerální vlny. Administrativní budova kombinuje prosklenou sloupko-příčkovou fasádu s fasádními deskami Cembrit Zenit.

Součástí stavby byly i práce na inženýrských sítích a kompletní venkovní infrastruktuře, a to včetně parkoviště se systémem zámkové dlažby pro 98 osobních vozidel. Pro odvod dešťové vody z areálu byla vybudována nová kanalizační stoka v délce 237 m a napojena do systému veřejné dešťové kanalizace.

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více