Nové sídlo Komerční banky

Lokalita

Praha

Investor

Office Center Stodůlky BETA a.s. (FINEP CZ)

Termín realizace

09/2010 – 04/2012

Typ výstavby

Kancelářské, Zelené reference

Rozsah služeb

Výstavba

  • Building Research Establishment Environmental Assessment Method je standard postupů v oblasti navrhování budov s důrazem na trvalou udržitelnost a vliv na životní prostředí. Hodnocení se týká specifikace budovy, jejího designu, konstrukce a užívání.
  • Ecosite je známka environmentální kvality staveniště skupiny Bouygues Construction. Deklaruje naplňování stanovené ekologické politiky, jejímž záměrem je snižovat ekologické dopady staveb na životní prostředí.
Jako jedna z prvních staveb v Praze získala certifikaci BREEAM pro ekologicky šetrné budovy.

Administrativní budova spoluvytváří novou pražskou čtvrť CIT Y WEST. Šest nadzemních podlaží nabízí 17 000 m2 kancelářských prostor, sedmé je určeno pro technologické zázemí budovy. Ve čtyřech podzemních podlažích se ukrývá 5 700 m2 parkovacích ploch a mycí box. Objekt je obdélníkového půdorysu s hmotou uspořádanou do tvaru písmene „H“ o třech křídlech. Mezi nimi se nacházejí polozavřená vegetační atria, která poskytují denní osvětlení pro maximální možnou kancelářskou plochu.

Objekt je založen na základové desce tl. 700 mm. Konstrukční systém je železobetonový monolitický skelet doplněný o vyzdívky v systémovém provedení POROTHERM. Plášť budovy tvoří bohatě prosklená fasáda kombinovaná s kontaktním zateplovacím systémem v provedení ETICS. Na východní a západní „štítové“ straně je montovaná fasáda z plechových profilů DEKLAMELA. Okna mají hliníkové rámy, klempířské prvky jsou provedeny v materiálovém standardu titanzinek. Výrazným architektonickým prvkem fasády je rám obložený deskami ALUCOBOND, který budovu obepíná ze severu a jihu a vytváří tzv. „obrazovku“. Střechy jsou navrženy jako ploché s obráceným pořadím vrstev.

Využití moderních řídicích systémů řadí objekt mezi tzv. „inteligentní budovy“. Budova je schopna automaticky řídit nastavení žaluzií, osvětlení, vytápění nebo chlazení v závislosti na aktuálním počasí a obsazenosti jednotlivých kancelářských prostor. Jako jedna z prvních staveb v Praze získala certifikaci BREEAM pro ekologicky šetrné budovy na úrovni VERY GOOD.

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více