Výrobní závod WOLTERS

Lokalita

Kostěnice

Investor

WOLTERS PACKAGING CZECH s.r.o.

Termín realizace

05/2014 – 09/2014

Typ výstavby

Průmyslové

Rozsah služeb

Výroba a montáž prefabrikované konstrukce

Specialitou konstrukce jsou železobetonové nepředpjaté sedlové střešní vazníky průřezu „I“ s výškou ve vrcholu 1,6 m a délkou 30 m.

Jedná se o jednopodlažní vícelodní halovou konstrukci obdélníkového půdorysu s rozměry 138 × 122,4 m rozdělenou na tři části: zateplenou výrobní halu, nezateplenou skladovací halu a administrativní přístavek. Objekt bude sloužit pro výrobu obalových materiálů a plastových výrobků pro automobilový průmysl.

Nosná konstrukce je založena na vrtaných velkoprůměrových pilotách s vrtanými hlavicemi a je rozdělena do čtyř dilatačních celků. Skelet zateplené výrobní haly tvoří sloupy, sedlové střešní vazníky, ztužidla, štítové trámy a sendvičové soklové panely. Nezateplená skladová hala je stejné konstrukce, avšak s použitím nezateplených železobetonových soklových panelů. Objekt administrativy byl navržen jako skelet se sloupy, vazníky, ztužidly a základovými trámy. Ve sloupech jsou osazeny ocelové desky pro kotvení atikových nástavců a uchycení rozvodů.

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více