Saint-Gobain Vertex, Hodonice

Lokalita

Hodonice

Investor

Saint-Gobain Vertex, a.s.

Termín realizace

10/2001 – 08/2003

Typ výstavby

Průmyslové

Rozsah služeb

Výstavba

Hlavní část závodu, který slouží pro výrobu skelného vlákna, tvoří monoblok sklářské výroby o rozměrech 150 × 150 metrů. Monoblok zahrnuje dílčí objekty: trafostanici, zásobníky vstupních surovin, přípravu surovin, zpracování produktu, recyklaci, sklad a další.

Objekt je založen na pilotách. Nosnou konstrukci objektu tvoří monolitická spodní stavba a vrchní ocelová konstrukce. Opláštění je provedeno ze systémových panelů. Součástí projektu bylo také zajištění výtlaku průmyslové vody z řeky Dyje, výstavba úpravny vody, čistírny odpadních vod, areálové komunikace, parkoviště a nové příjezdové komunikace včetně mostního objektu železniční tratě.