Saint-Gobain Vertex, Hodonice

Lokalita

Hodonice

Investor

Saint-Gobain Vertex, a.s.

Termín realizace

10/2001 – 08/2003

Typ výstavby

Průmyslové

Rozsah služeb

Výstavba

Hlavní část závodu, který slouží pro výrobu skelného vlákna, tvoří monoblok sklářské výroby o rozměrech 150 × 150 metrů. Monoblok zahrnuje dílčí objekty: trafostanici, zásobníky vstupních surovin, přípravu surovin, zpracování produktu, recyklaci, sklad a další.

Objekt je založen na pilotách. Nosnou konstrukci objektu tvoří monolitická spodní stavba a vrchní ocelová konstrukce. Opláštění je provedeno ze systémových panelů. Součástí projektu bylo také zajištění výtlaku průmyslové vody z řeky Dyje, výstavba úpravny vody, čistírny odpadních vod, areálové komunikace, parkoviště a nové příjezdové komunikace včetně mostního objektu železniční tratě.

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více