Nexen European Plant Project

Lokalita

Žatec

Investor

Nexen Tire Corporation Czech s.r.o.

Termín realizace

04/2017 – 11/2018

Typ výstavby

Průmyslové

Rozsah služeb

Výstavba, Výroba a montáž prefabrikované konstrukce

První výrobní závod společnosti NEXEN TIRE vybudovaný mimo Asii.

Výstavba nové továrny jihokorejské společnosti NEXEN TIRE na výrobu pneumatik, jejímž úkolem bude zásobovat evropský trh.

Nosná konstrukce hlavní výrobní haly o rozměrech přibližně 860 x 90 m a výšce 12,5 m je navržena z prefabrikovaných betonových dílců, skelet objektu určeného pro mísení výrobních směsí je železobetonový monolit. Střecha je kombinovaná z ocelových a železobetonových prefabrikovaných vazníků, provedeno je 57.070 m2 drátkobetonových podlahových desek, vč. stabilizace. Pro technologické vybavení byly instalovány vnitřní ocelové konstrukce.

Dodána byla i kompletní stavební část výrobní haly. Jedná se o 7.520 m2 cihelných vyzdívek, 36.006 m2 omítek, 11.233 m2 podhledů, kompletní provedení sociálních zařízení včetně rozvodů vody a kanalizace, opláštění vnitřních skladů panely, osazení 662 ks vnitřních dveří, vrat, rychloběžných a požárních rolet a 114 ks vnitřních oken.

Na opláštění objektu je použito 55 403 m2 fasádních panelů, včetně 426 ks výplní otvorů (okna, dveře, sekční vrata) a 71 625 m2 kompletní skladby střešního pláště vč. požárních světlíků (283 ks) a odvodnění.

Součástí dodávky jsou i zemní práce pro část podzemních technologických tunelů, pilotové založení výrobní haly i všech okolních administrativních a technologických budov (83 200 m2).

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více