Nexen European Plant Project

Lokalita

Žatec

Investor

Nexen Tire Corporation Czech s.r.o.

Termín realizace

04/2017 – 11/2018

Typ výstavby

Průmyslové

Rozsah služeb

Výstavba, Výroba a montáž prefabrikované konstrukce

První výrobní závod společnosti NEXEN TIRE vybudovaný mimo Asii.

Výstavba nové továrny jihokorejské společnosti NEXEN TIRE na výrobu pneumatik, jejímž úkolem bude zásobovat evropský trh.

Nosná konstrukce hlavní výrobní haly o rozměrech přibližně 860 × 90 m a výšce 12,5 m je navržena z prefabrikovaných betonových dílců, skelet objektu určeného pro mísení výrobních směsí je železobetonový monolit. Střecha je kombinovaná z ocelových a železobetonových prefabrikovaných vazníků, provedeno bude 56 000 m2 drátkobetonových podlahových desek, vč. stabilizace. Pro technologické vybavení budou instalovány vnitřní ocelové konstrukce.

Na opláštění objektu je použito 50 880 m2 fasádních panelů, včetně 621 ks výplní otvorů (okna, dveře, sekční vrata) a 70 532 m2 kompletní skladby střešního pláště vč. požárních světlíků (283 ks) a odvodnění.

Součástí dodávky jsou i zemní práce pro část podzemních technologických tunelů, pilotové založení výrobní haly i všech okolních administrativních a technologických budov.