Datwyler Sealing Technologies CZ – nové výrobní haly

Lokalita

Nový Bydžov

Investor

Datwyler Sealing Technologies CZ s.r.o.

Termín realizace

02/2016 – 12/2017

Typ výstavby

Průmyslové

Rozsah služeb

Výstavba, Výroba a montáž prefabrikované konstrukce

  • Green Site Office je nástroj skupiny Bouygues Construction pro snížení ekologických dopadů zařízení staveniště na lokalitu výstavby, jako je snížení spotřeby vody a elektřiny, efektivní chlazení a vytápění, prevence vzniku odpadů a jejich třídění nebo zvyšování povědomí pracovníků o ekologických tématech.
Datwyler navyšuje kapacitu výroby těsnicích prvků pro automobilový průmysl.

Výrobní areál byl rozšířen o dvě nové výrobní haly č. 5 a 6, včetně technického zázemí a laboratoří. Vybudováno je i nové parkoviště, příjezdová a areálová komunikace, včetně přípojek plynu, vody a kanalizace.

Realizace projektu si vyžádala komplexní řešení koordinace výstavby se současně probíhající výrobou. Trojlodní hala č. 5 o rozměrech 42 x 76 m byla postavena jako první a po přestěhování výroby byla odbourána část stávající haly č. 3 a dostavěna hala č. 6, jednolodní objekt s vloženým patrem a celkovými rozměry 24 x 42 m.

Výrobní haly jsou tří a dvoupodlažní objekty založené na železobetonových pilotách se základovou deskou, pod kterou byly provedeny stabilizace zemin. Nosná konstrukce je ze železobetonových prefabrikátů. Střecha je tvořena trapézovým plechem se střešní PVC folií a minerální vatou (Combi Roof). Budovy jsou opláštěny vodorovnými sendvičovými panely (jádro z minerální vaty). V hale je provedena drátkobetonová podlaha tl. 20 cm.

Datwyler Sealing Technologies CZ
Datwyler Sealing Technologies CZ
Datwyler Sealing Technologies CZ
Datwyler Sealing Technologies CZ

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více