Datwyler Sealing Technologies CZ – nové výrobní haly

Lokalita

Nový Bydžov

Investor

Datwyler Sealing Technologies CZ s.r.o.

Termín realizace

03/2016 – 12/2017

Typ výstavby

Průmyslové

Rozsah služeb

Výstavba, Výroba a montáž prefabrikované konstrukce

  • Green Site Office je nástroj skupiny Bouygues Construction pro snížení ekologických dopadů zařízení staveniště na lokalitu výstavby, jako je snížení spotřeby vody a elektřiny, efektivní chlazení a vytápění, prevence vzniku odpadů a jejich třídění nebo zvyšování povědomí pracovníků o ekologických tématech.
Společnost Datwyler navyšuje kapacitu výroby těsnících prvků pro automobilový průmysl.

Výrobní areál byl rozšířen o dvě nové výrobní haly č. 5 a 6, včetně technického zázemí a laboratoří. Vybudováno je i nové parkoviště, příjezdová a areálová komunikace, včetně přípojek plynu, vody a kanalizace.

Realizace projektu si vyžádala komplexní řešení koordinace výstavby se současně probíhající výrobou. Hala č. 5 byla postavena jako první a po přestěhování výroby byla odbourána část stávající haly č. 3 a dostavěna hala č. 6.

Výrobní haly jsou tří a dvoupodlažní objekty založené na železobetonových pilotách se základovou deskou, pod kterou byly provedeny stabilizace zemin. Nosná konstrukce je ze železobetonových prefabrikátů. Střecha je tvořena trapézovým plechem se střešní PVC folií a minerální vatou (Combi Roof). Budovy jsou opláštěny vodorovnými sendvičovými panely (jádro z minerální vaty). V hale je provedena drátkobetonová podlaha tl. 20 cm.