Rozšíření závodu ŠKODA AUTO

Lokalita

Kvasiny

Investor

ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav

Termín realizace

07/2005 – 04/2006

Typ výstavby

Průmyslové

Rozsah služeb

Výstavba, Výroba a montáž prefabrikované konstrukce

Severní přístavba montážní haly M3 byla realizována pro umístění montážní linky vozu Roomster.

Půdorys haly je 200 × 42 m, výška haly 11–13 m. Z jižní strany navazuje na montážní halu vozu Superb realizovanou v roce 2000–2001.

Hala má dvě hlavní lodě o délce vazníku 18 m. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet. Založení sloupů je provedeno na pilotách s kalichy. Podlaha je tvořena železobetonovou deskou s finální úpravou epoxidovými stěrkami. V podlaze jsou provedeny technologické a VZT kanály pro uložení montážní linky. V jedné třetině půdorysu haly je umístěno mezipatro pro předmontáž cockpitu a kancelářské prostory. Opláštění je provedeno sendvičovými panely. Střecha je tvořena trapézovým plechem s tepelnou izolací a PVC fólií s pásovými světlíky. Na střeše jsou umístěny plošiny pro osazení VZT jednotek sloužící k vytápění a větrání objektu.

Technologicky je hala propojena dopravníkovým mostem se stávající svařovnou a lakovnou. V rámci výstavby haly byly provedeny nové rozvody, nová infrastruktura v okolí haly a protihluková stěna.