Continental Automotive Czech Republic – výrobní objekt 02

Lokalita

Jičín

Investor

Continental Automotive Czech Republic s.r.o.

Termín realizace

11/2015 – 11/2016

Typ výstavby

Průmyslové

Rozsah služeb

Výstavba, Výroba a montáž prefabrikované konstrukce

  • Green Site Office je nástroj skupiny Bouygues Construction pro snížení ekologických dopadů zařízení staveniště na lokalitu výstavby, jako je snížení spotřeby vody a elektřiny, efektivní chlazení a vytápění, prevence vzniku odpadů a jejich třídění nebo zvyšování povědomí pracovníků o ekologických tématech.
Vybudovaná hala bude sloužit pro lisování plastů a nabídne až 400 pracovních míst.

Společnost Continental rozšířila svůj výrobní areál o novou výrobní a skladovou halu s technickým zázemím. Její dvoupodlažní část je určena pro laboratoře a technickou místnost. V třípodlažní části jsou umístěny kanceláře a šatny pro zaměstnance.

Objekt je založen na železobetonových pilotách v kombinaci se štěrkovými pilíři pod základovou deskou, které nahradily klasické piloty uvažované v projektu. V rámci navržených optimalizací byla zaměněna i nosná ocelová konstrukce za železobetonové prefabrikáty. Střecha je tvořena trapézovým plechem se střešní folií (PVC) a minerální vatou tl. 200 mm. Opláštění budovy je ze sendvičových panelů orientovaných svisle (jádro z minerální vaty). V hale je provedena drátkobetonová podlaha tl. 26 cm, bezespárá s dilatací po 40 m.

Součástí díla byly i nové komunikace v rozsahu cca 900 m2 asfaltové plochy a jejich napojení na stávající komunikaci. V rámci zakázky bylo vyměněno i opláštění sousední administrativní budovy za účelem sjednocení vzhledu objektů.

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více