Kimberly Clark, Jaroměř

Lokalita

Jaroměř

Investor

Kimberly Clark, a.s.

Termín realizace

07/1995 – 09/2005

Typ výstavby

Průmyslové

Rozsah služeb

Výstavba, Výroba a montáž prefabrikované konstrukce

Výstavba areálu probíhala etapovitě. Hlavní areál, tj. provozní budova provedená jako železobetonová skeletová konstrukce v kombinaci s vyzděným obvodovým pláštěm a halový výrobní objekt čtyřlodní atypické ocelové rámové konstrukce, byl vybudován v první etapě výstavby.

Druhá etapa zahrnovala výstavbu nové výrobní haly Caesar pro dvě linky na výrobu dětských plen včetně kompletního technického zázemí. Výrobní hala o rozloze 6 580 m2 je řešena jako dvoulodní ocelová konstrukce založená na železobetonové monolitické desce podporované pilotami a je propojena se stávající výrobní halou. Veškerá technologie je umístěna na dvou ocelových zmonolitněných plošinách.

Třetí etapa zahrnovala výstavbu skladové haly Brutus o rozloze 7 200 m2 s administrativně-logistickým přístavkem. Jedná se o ocelovou konstrukci opláštěnou systémovými panely založenou na pilotech. Součástí dodávky bylo vybavení regály. Hala je logisticky propojena s dalšími objekty.

Ve čtvrté etapě byla vystavěna výrobní hala Spider o rozloze 4 100 m2 pro dvě linky na výrobu dětských plen včetně kompletního zázemí pro jednu linku. Jedná se o ocelovou konstrukci opláštěnou systémovými panely založenou na pilotech. Technologie je umístěna na dvou vnitřních plošinách, vzduchotechnika na plošině na střeše. Pátá etapa, Spiderman, dokončila úpravy pro další linku v hale Spider.

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více