Nové sídlo společnosti Vodafone

Lokalita

Praha

Investor

Office Center Stodůlky LAMBDA a.s. (FINEP CZ)

Termín realizace

10/2012 – 05/2014

Typ výstavby

Kancelářské, Zelené reference

Rozsah služeb

Výstavba

  • Leadership in Energy and Environmental Design je certifikační program obsahující soubor ratingových systémů pro návrh, stavbu, provoz a údržbu zelených budov, domů a čtvrtí. Jeho cílem je pomáhat majitelům a provozovatelům chovat se ekologicky zodpovědně a efektivně využívat přírodní zdroje.
  • Green Site Office je nástroj skupiny Bouygues Construction pro snížení ekologických dopadů zařízení staveniště na lokalitu výstavby, jako je snížení spotřeby vody a elektřiny, efektivní chlazení a vytápění, prevence vzniku odpadů a jejich třídění nebo zvyšování povědomí pracovníků o ekologických tématech.
Využití moderních řídicích systémů řadí objekt mezi inteligentní budovy.

Administrativní budova spoluvytváří novou čtvrť City West. Je rozdělena na dva dilatační celky C1 a C2. Šest, resp. pět NP obsahuje 20 000 m2 kancelářských prostor, poslední NP je určeno pro technologické zázemí. Tři PP ukrývají 11 500 m2 parkovacích ploch s 332 stáními. Objekt je obdélníkového půdorysu s hmotou ve tvaru písmene „E“ o šesti křídlech. Mezi nimi se nachází polouzavřená vegetační atria, zajišťující maximální denní osvětlení.

Založení objektu C1 je řešeno použitím vrtaných pilot, u objektu C2 základovou deskou tl. 500 mm. Konstrukčním systémem je železobetonový monolitický skelet doplněný o vyzdívky v systémovém provedení. Budova je opláštěna bohatě prosklenou hliníkovou fasádou kombinovanou s kontaktním zateplovacím systémem. Fasády na východní a západní straně jsou v částech parapetů provedeny jako montované provětrávané fasády z plechových profilů DEKCASET TE. Střechy jsou navrženy jako ploché s obráceným pořadím vrstev s titanzinkovými klempířskými prvky.

Budova C1 využívá k vytápění a chlazení kancelářských ploch energeticky úsporné indukční jednotky. Využití moderních řídicích systémů řadí objekt mezi tzv. „inteligentní budovy“. Budova automaticky řídí nastavení žaluzií, osvětlení, vytápění nebo chlazení v závislosti na aktuálním počasí a obsazenosti prostor. Projekt byl certifikován LEED – CS V 2009, verze 03 v úrovni GOLD.

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více