Manifest našich hodnot

Jsme hrdí, že jsme stavaři. Je to víc než jen práce, je to vášeň: dáváme do toho srdce a duši. Stavíme proto, abychom vytvářeli místa, spojení a příležitosti pro život.

Building for life/Stavět pro život znamená uvědomovat si, že za tím, co děláme, je mnohem víc než jen výstavba projektů. S respektem a důvěrou zlepšujeme po celém světě běžný život lidí, komunit a společností, pro které pracujeme. Každý den hledáme nová řešení a inovace, abychom mohli projektovat, rekonstruovat a stavět jinak. Usilujeme o výstavbu, která je udržitelná a méně náročná na zdroje, abychom za sebou zanechali pozitivní stopu.

Stavět pro život je úsilí, které spojuje všechny pracovníky společnosti Bouygues Construction. Poznejte nás blíž ve videu.

BOUYGUES CONSTRUCTION. BUILDING FOR LIFE.

Inovativní přístup

Inovace jsou základem života všech společností skupiny Bouygues Construction. Hledání nových cest a vytváření nápaditých řešení nám umožňuje odlišit se od konkurence, lépe uspět na trhu a stát se atraktivnější pro naše klienty i zaměstnance.

Building Information Modelling

BIM je budoucnost stavebnictví a efektivním nástrojem pro projektování, výstavbu a správu budov.

Chrudimpark

Pilotní developerský projekt VCES a Linkcity, kompletně navržený a realizovaný prostřednictvím modelu BIM.

Virtuální realita při školení bezpečnosti

Simulace riskantních situací mohou připravit pracovníky na možná rizika a pomoci předcházet nebezpečným situacím.

Úspěšní a spokojení zaměstnanci

Věříme, že za úspěšnou společností stojí právě její zaměstnanci. Při všem co děláme, proto vyznáváme profesionalitu, vzájemný respekt, entuziasmus a týmovou spolupráci. Vážíme si zkušených kolegů s mnohaletou praxí i čerstvých absolventů s novými pohledy na věc. Pomáháme rozvíjet jejich talenty a naplňovat ambice. Zároveň velmi dbáme na jejich zdraví a bezpečnost – na hodnoty hluboce zakořeněné ve firemní kultuře a naši nejvyšší prioritu.

  • 0Usilujeme o nulovou úrazovost.

Šetrná výstavba

Zaměřujeme se na realizaci šetrných budov podle environmentálních standardů BREEAM a LEED, které umožňují omezit negativní vliv budov na životní prostředí, optimalizovat provozní náklady a nabídnout vysoký uživatelský komfort. Život šetrných budov pro nás začíná již ohleduplnou výstavbou, proto na staveništích uplatňujeme nad rámec legislativy naše interní standardy Green Site Office a Ecosite s cílem vyloučit či minimalizovat environmentální dopady při výstavbě.


  • Leadership in Energy and Environmental Design je certifikační program obsahující soubor ratingových systémů pro návrh, stavbu, provoz a údržbu zelených budov, domů a čtvrtí. Jeho cílem je pomáhat majitelům a provozovatelům chovat se ekologicky zodpovědně a efektivně využívat přírodní zdroje.

  • Building Research Establishment Environmental Assessment Method je standard postupů v oblasti navrhování budov s důrazem na trvalou udržitelnost a vliv na životní prostředí. Hodnocení se týká specifikace budovy, jejího designu, konstrukce a užívání.

  • Ecosite je známka environmentální kvality staveniště skupiny Bouygues Construction. Deklaruje naplňování stanovené ekologické politiky, jejímž záměrem je snižovat ekologické dopady staveb na životní prostředí.

  • Green Site Office je nástroj skupiny Bouygues Construction pro snížení ekologických dopadů zařízení staveniště na lokalitu výstavby, jako je snížení spotřeby vody a elektřiny, efektivní chlazení a vytápění, prevence vzniku odpadů a jejich třídění nebo zvyšování povědomí pracovníků o ekologických tématech.

  • Eco-Management and Audit Scheme je dobrovolný nástroj environmentální politiky, jehož hlavním cílem je podporovat neustálé zlepšování vlivu organizace a jejích zaměstnanců na životní prostředí.

Zelené reference

Kontakt

VCES a.s. - centrála
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více