Inovativní přístup

Inovace jsou základem života všech společností skupiny Bouygues Construction. Hledání nových cest a vytváření nápaditých řešení nám umožňuje odlišit se od konkurence, lépe uspět na trhu a stát se atraktivnější pro naše klienty i zaměstnance.

Building Information Modelling

BIM je budoucnost stavebnictví a efektivním nástrojem pro projektování, výstavbu a správu budov.

Chrudimpark

Pilotní developerský projekt VCES a Linkcity, kompletně navržený a realizovaný prostřednictvím modelu BIM.

Virtuální realita při školení bezpečnosti

Simulace riskantních situací mohou připravit pracovníky na možná rizika a pomoci předcházet nebezpečným situacím.

Úspěšní a spokojení zaměstnanci

Věříme, že za úspěšnou společností stojí právě její zaměstnanci. Při všem co děláme, proto vyznáváme profesionalitu, vzájemný respekt, entuziasmus a týmovou spolupráci. Vážíme si zkušených kolegů s mnohaletou praxí i čerstvých absolventů s novými pohledy na věc. Pomáháme rozvíjet jejich talenty a naplňovat ambice. Zároveň velmi dbáme na jejich zdraví a bezpečnost – na hodnoty hluboce zakořeněné ve firemní kultuře a naši nejvyšší prioritu.

  • 0Usilujeme o nulovou úrazovost.

Šetrná výstavba

Zaměřujeme se na realizaci šetrných budov podle environmentálních standardů BREEAM a LEED, které umožňují omezit negativní vliv budov na životní prostředí, optimalizovat provozní náklady a nabídnout vysoký uživatelský komfort. Život šetrných budov pro nás začíná již ohleduplnou výstavbou, proto na staveništích uplatňujeme nad rámec legislativy naše interní standardy Green Site Office a Ecosite s cílem vyloučit či minimalizovat environmentální dopady při výstavbě.


  • Leadership in Energy and Environmental Design je certifikační program obsahující soubor ratingových systémů pro návrh, stavbu, provoz a údržbu zelených budov, domů a čtvrtí. Jeho cílem je pomáhat majitelům a provozovatelům chovat se ekologicky zodpovědně a efektivně využívat přírodní zdroje.

  • Building Research Establishment Environmental Assessment Method je standard postupů v oblasti navrhování budov s důrazem na trvalou udržitelnost a vliv na životní prostředí. Hodnocení se týká specifikace budovy, jejího designu, konstrukce a užívání.

  • Ecosite je známka environmentální kvality staveniště skupiny Bouygues Construction. Deklaruje naplňování stanovené ekologické politiky, jejímž záměrem je snižovat ekologické dopady staveb na životní prostředí.

  • Green Site Office je nástroj skupiny Bouygues Construction pro snížení ekologických dopadů zařízení staveniště na lokalitu výstavby, jako je snížení spotřeby vody a elektřiny, efektivní chlazení a vytápění, prevence vzniku odpadů a jejich třídění nebo zvyšování povědomí pracovníků o ekologických tématech.

  • Eco-Management and Audit Scheme je dobrovolný nástroj environmentální politiky, jehož hlavním cílem je podporovat neustálé zlepšování vlivu organizace a jejích zaměstnanců na životní prostředí.

Zelené reference

Kontakt

VCES a.s. - centrála
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více