Regenerace areálu společnosti KRPA FORM

Lokalita

Dolní Branná

Investor

KRPA FORM a.s.

Termín realizace

02/2020 – 06/2022

Typ výstavby

Průmyslové

Rozsah služeb

Výstavba, Výroba a montáž prefabrikované konstrukce

Přístavba nové výrobní haly včetně dvou skladů společnosti KRPA FORM

Společnost se zabývá zpracováním papírů do různých tiskopisů, roliček, sáčků a jejich potiskem. Cílem výstavby je do dvou let navýšit výrobu sáčků v nových prostorách o 100 %.

Celkový koncept regenerace areálu spočívá v převedení a rozšíření výroby do nové haly o ploše 4 310 m2 a ve stavebních úpravách stávajícího výrobního objektu.

Hala je obdélníkového tvaru s max. rozměry 98,49 x 44,12 m. Výška hřebene budovy v expediční části je 12,98 m a v ostatních částech 7,31 m. Konstrukční systém haly tvoří prefabrikovaný skelet založený na pilotách. Opláštění je realizováno ze sendvičových panelů s jádrem z minerální vaty. Uvnitř haly je provedena betonová průmyslová podlaha dimenzovaná na zatížení 5 t/m2.

Součástí projektu jsou také zpevněné plochy pro obsluhu nového objektu včetně menších provozních objektů jako přístřešků pro dopravní mechanizaci a odpadové hospodářství.

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více