Společenské centrum BREDA & WEINSTEIN

Lokalita

Opava

Investor

Mint Investments

Termín realizace

08/2011 – 11/2012

Typ výstavby

Volný čas, Zelené reference

Rozsah služeb

Výstavba

  • Building Research Establishment Environmental Assessment Method je standard postupů v oblasti navrhování budov s důrazem na trvalou udržitelnost a vliv na životní prostředí. Hodnocení se týká specifikace budovy, jejího designu, konstrukce a užívání.
  • Ecosite je známka environmentální kvality staveniště skupiny Bouygues Construction. Deklaruje naplňování stanovené ekologické politiky, jejímž záměrem je snižovat ekologické dopady staveb na životní prostředí.
  • Green Site Office je nástroj skupiny Bouygues Construction pro snížení ekologických dopadů zařízení staveniště na lokalitu výstavby, jako je snížení spotřeby vody a elektřiny, efektivní chlazení a vytápění, prevence vzniku odpadů a jejich třídění nebo zvyšování povědomí pracovníků o ekologických tématech.
Společenské centrum vzniklo rekonverzí areálu bývalého pivovaru v srdci Opavy.

Centrum významně přiznává původní architekturu. Zachován byl historický ráz fasád a nevšední dominanta – pivovarský komín. Obsahuje 1 podzemní a čtyři nadzemní podlaží s více než 100 obchodními jednotkami, multikinem a 500 parkovacími místy. Užitná plocha je 56 090 m2, z toho k pronájmům 26 100 m2.

U novostavby (horní a dolní dvůr, spojovací krček, prostor bývalé strojovny) je použit monolitický železobetonový skelet ztužený komunikačními jádry. Založení těchto částí je na pilotách. Střechy nových objektů jsou ploché s fóliovou hydroizolací, otevřené obchodní pasáže jsou zaskleny. Fasády jsou skládané – provětrávané systémy s pohledovou vrstvou z tahokovu, emailovaného skla či vnějších obkladových desek.

Rekonstrukce původních objektů – spilky, varny, nové a staré sladovny a částí historické zdi byla realizována s maximální snahou o adaptaci na prostor odpovídající moderním standardům a současným zachováním původního vzhledu. Stavby byly podchyceny tryskovou injektáží a staticky staženy pomocí trvalých ocelových lan, ocelových a železobetonových prvků. K rekonstrukci fasád bylo přistoupeno velmi citlivě – zachované cihelné dekory byly doplněny cihlami z původních objektů. Střechy stávajících objektů jsou šikmé – sedlové s krytinou z předzvětralého rheizinku.

V centru je využito topení a chlazení pomocí tepelných čerpadel a systém větrání s rekuperací využívající odpadní vzduch z pasáží k temperování garáží. Centrum je vybudováno v souladu s certifikací BREEAM (úroveň GOOD). Najdeme zde energeticky úsporné eskalátory a výtahy, nadstandardní zázemí pro cyklisty v podobě šaten a sociálního příslušenství a informační systém pro monitoring veřejné dopravy.

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více