Rozšíření závodu Cromodora Wheels

Lokalita

Mošnov

Investor

CROMODORA WHEELS s.r.o.

Termín realizace

08/2013 – 09/2013

Typ výstavby

Průmyslové

Rozsah služeb

Výroba a montáž prefabrikované konstrukce

V konstrukci jsou použity subtilní nepředpjaté střešní vazníky s průřezem tvaru T a délkou 34,0 m.

Jednopodlažní vícelodní halová konstrukce s celkovými půdorysnými rozměry 203 x 300 m (po celkovém rozšíření), která bude po dokončení přístavby používána jako výrobní hala součástí pro automobilový průmysl.

Konstrukce přístavby je trojlodní objekt se čtyřmi rozdílnými výškami lodí a obdélníkovými půdorysy, rozdělená na tři dilatační celky. Nosná konstrukce je založena na velkoprůměrových pilotách s vrtanými hlavicemi. Skelet je tvořen sloupy a střešními prvky – vazníky, vaznicemi, ztužidly a štítovými trámy se základními rozpony 19 × 6 m a 34 × 6 m. Tuhost střešní roviny je zajištěna ocelovým příhradovým ztužujícím systémem. V místě obvodového pláště jsou osazeny sendvičové základové prahy. V konstrukci byly použity subtilní nepředpjaté střešní vazníky průřezu T o délce 34 m.

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více