Palác Křižík II – sídlo společnosti Seznam.cz

Lokalita

Praha

Investor

Smíchov Terrasse, s.r.o.

Termín realizace

11/2010 – 08/2012

Typ výstavby

Kancelářské, Zelené reference

Rozsah služeb

Výstavba

  • Building Research Establishment Environmental Assessment Method je standard postupů v oblasti navrhování budov s důrazem na trvalou udržitelnost a vliv na životní prostředí. Hodnocení se týká specifikace budovy, jejího designu, konstrukce a užívání.
  • Ecosite je známka environmentální kvality staveniště skupiny Bouygues Construction. Deklaruje naplňování stanovené ekologické politiky, jejímž záměrem je snižovat ekologické dopady staveb na životní prostředí.
  • Green Site Office je nástroj skupiny Bouygues Construction pro snížení ekologických dopadů zařízení staveniště na lokalitu výstavby, jako je snížení spotřeby vody a elektřiny, efektivní chlazení a vytápění, prevence vzniku odpadů a jejich třídění nebo zvyšování povědomí pracovníků o ekologických tématech.
Pro vytápění a chlazení budovy je využita geotermální energie ze 17 vrtů hlubokých až 150 m.

Novostavba administrativní budovy vznikla v proluce intravilánu mezi dvěma rušnými ulicemi. Objekt obsahuje 4 podzemní podlaží parkingu a 7 nadzemních podlaží kancelářských prostor. Nadzemní část je rozdělena do dvou samostatných „věží“ propojených koridorem, podzemní část je napojena tunelem k sousední budově PKI. Celková užitná plocha je 12 033 m2, z toho kanceláře představují 4 697 m2 a obchodní plochy 572 m2. V budově je možné parkovat 151 osobních vozidel.

Objekt je založen na pilotách o průměru 600–1 200 mm sahajících do hloubky 6 až 12 m. Konstrukčně se jedná o monolitický sloupový skelet, v suterénních prostorách s obvodovými stěnami z vodostavebního betonu. Část propojovacího koridoru mezi věžemi je z předpjatého betonu. Obvodový plášť představuje celoprosklenná sloupkopříčková fasáda se speciálním stínícím systémem panelů s výplňovým materiálem z tahokovu. Střechy věží i atria jsou řešeny jako vegetační.

Budova splňuje kritéria environmentální certifikace BREEAM na úrovni Excellent. Použita byla neobvyklá technická řešení: geotermální energie pro vytápění a chlazení budovy prostřednictvím 17-ti vrtů hlubokých až 150 m, osvětlení velké míry vnitřních prostor LED technologií a instalace výtahů s rekuperací elektrické energie. Celá budova používá sofistikovaný automatický systém měření a regulace pro větrání, stínění, osvětlení apod. Dalším „zeleným“ rysem je 35 parkovacích míst pro jízdní kola, včetně sprch a šaten pro cyklisty. Obyvatelé mohou využít i fitness centrum, lezeckou stěnu a terasu.

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více