Saint-Gobain Vertex, Litomyšl

Lokalita

Litomyšl

Investor

Saint – Gobain Vertex, a.s.

Termín realizace

02/1995 – 08/2006

Typ výstavby

Průmyslové

Rozsah služeb

Výstavba, Výroba a montáž prefabrikované konstrukce

Rekonstrukce a výstavba výrobního komplexu byla rozdělena do několika etap. Nejdříve byly realizovány ocelové výrobní haly.

Jednotlivé haly jsou seskupeny do monobloku a řazeny dle provozních celků výroby skleněných vláken, které tvoří jádro výrobního procesu – vanu V3. V další etapě byla provedena výstavba vany V4, obdobné konstrukce jako vany V3, a ocelové dvoulodní haly centrálního expedičního skladu.

Třetí etapa se zabývala výstavbou provozu pro výrobu mřížových tkanin. V části budovy jsou umístěny tkalcovské stroje a ve druhé části probíhá úprava, formátování a balení tkanin. Objekt je řešen jako ocelová konstrukce založená na prefabrikovaných betonových prvcích.

Ve čtvrté etapě bylo provedeno rozšíření výroby mřížových tkanin. Jedná se o ocelovou konstrukci na betonových pilotách.

V páté etapě byla vybudována nová hala Glas Mat pro výrobu vliesové rohože. Stavba je založena na betonových pilotách, železobetonová prefabrikovaná konstrukce je opláštěna systémovými panely. Technologie je uložena na jedné monolitické a jedné ocelové plošině.

V šesté a sedmé etapě bylo provedeno další rozšíření výroby mřížových tkanin včetně přístavby administrativní části. V osmé etapě byla provedena rekonstrukce rozvodny 110 kV.

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více