Centrum Černý Most

Lokalita

Praha

Investor

CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s. (Unibail-Rodamco Česká republika, s.r.o.)

Termín realizace

07/2011 – 03/2013

Typ výstavby

Volný čas, Zelené reference

Rozsah služeb

Výstavba, Výroba a montáž prefabrikované konstrukce

  • Building Research Establishment Environmental Assessment Method je standard postupů v oblasti navrhování budov s důrazem na trvalou udržitelnost a vliv na životní prostředí. Hodnocení se týká specifikace budovy, jejího designu, konstrukce a užívání.
  • Ecosite je známka environmentální kvality staveniště skupiny Bouygues Construction. Deklaruje naplňování stanovené ekologické politiky, jejímž záměrem je snižovat ekologické dopady staveb na životní prostředí.
  • Green Site Office je nástroj skupiny Bouygues Construction pro snížení ekologických dopadů zařízení staveniště na lokalitu výstavby, jako je snížení spotřeby vody a elektřiny, efektivní chlazení a vytápění, prevence vzniku odpadů a jejich třídění nebo zvyšování povědomí pracovníků o ekologických tématech.
4* obchodní centrum patří k největším v České republice.

Projekt Centrum Černý Most (CČM) představuje novostavbu třípodlažního objektu a rekonstrukci původní budovy, které dohromady vytvořily jednolitý celek propojený nákupní pasáží.

V 1.PP se nachází parkovací plochy, vstupní lobby a technologické prostory. Nadzemní podlaží obsahuje nákupní pasáž s celkem 170 obchodními jednotkami. Nejvyšším podlažím objektu je parkovací střecha, která spolu s podzemním podlažím poskytuje 2 450 parkovacích stání. Na střeše jsou umístěna i vstupní lobby, technologické zázemí a ve východní části multikino s 9 promítacími sály. Celková užitná plocha je 208 000 m2 (z toho prodejní plocha 82 000 m2).

Ze stavební jámy bylo odtěženo přes 210 000 m3 zeminy. Nové objekty jsou založeny na více než 8 km velkoprůměrových pilot. Nosný skelet je kombinací prefabrikované a ocelové konstrukce a částečně železobetonového monolitu. Významným architektonickým prvkem centra je pět dominantních typů fasád: copilit, prosklená fasáda, bond, zavěšená keramika a cembonit. Součástí stavební dodávky byly i zajímavé sadové úpravy.

Rekonstrukce původního objektu představovala modernizaci obchodních jednotek a nákupní pasáže. Práce probíhaly za plného provozu centra. Většina z nich v nočních hodinách, aby dopad na chod centra ve dne byl minimální. Největší nároky byly kladeny na detailní fázování prací, bezpečnost a zachování vysokého komfortu nakupujících.

CČM je vybudováno podle mezinárodního environmentálního standardu BREEAM na úrovni VERY GOOD. Mezi navrženými řešeními jsou například moderní chladící jednotky, důkladná izolace obvodového pláště nebo třeba speciální zázemí pro cyklisty.

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více