Top House Wellnerova – polyfunkční komplex

Lokalita

Olomouc

Investor

PROJEKT WELLNEROVA s.r.o. (Linkcity Czech Republic)

Termín realizace

11/2009 – 03/2011

Typ výstavby

Rezidenční, Development

Rozsah služeb

Výstavba a Property Development

  • Ecosite je známka environmentální kvality staveniště skupiny Bouygues Construction. Deklaruje naplňování stanovené ekologické politiky, jejímž záměrem je snižovat ekologické dopady staveb na životní prostředí.
  • Linkcity Czech Republic je developerskou společností skupiny VCES.
Polyfunkční dům v těsné blízkosti historického centra Olomouce.

Svým charakterem, hmotovým řešením a výškovou úrovní plynule navazuje na sousední objekty. Půdorys ve tvaru „L“ vychází z tvaru pozemku a zejména z jeho nárožní polohy.

Objekt má 5 nadzemních a 1 podzemní podlaží a je zastřešen plochou střechou. V podzemí je umístěno 45 garážových stání a 5 samostatných garáží. V 1. NP jsou navrženy komerční prostory a ve 2.–5. NP bytové a kancelářské jednotky. Objekt je od úrovně 1. NP dispozičně rozdělen na dvě samostatné sekce se schodištěm a výtahem, podzemní podlaží objektu je pro obě sekce společné. V úrovni 1. NP je mezi oběma sekcemi umístěn průjezd, který slouží jako příjezdová komunikace do podzemních garáží. Komerční prostory v 1. NP mají samostatné vstupy z úrovně chodníku.

Základovou konstrukci objektu tvoří monolitická železobetonová deska na vrtaných pilotách. Konstrukce suterénu je s ohledem na přítomnost podzemní vody provedena z vodostavebního betonu jako tzv. bílá vana. Nosné prvky tvoří železobetonové příčné rámy z monolitických sloupů a průvlaků, stropní konstrukce jsou provedeny jako monolitické železobetonové desky. Obvodový plášť představuje zdivo z cihelných tvárnic, opatřené kontaktním zateplovacím systémem, v úrovni 1. NP částečně i žulovým obkladem. V rámci projektu byly realizovány komunikace, zpevněné plochy a sadové úpravy.

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více