Bytový dům Oáza Michle

Lokalita

Praha

Investor

SOGEPROM Michle s.r.o.

Termín realizace

01/2010 – 06/2011

Typ výstavby

Rezidenční, Development

Rozsah služeb

Výstavba a Property Development

  • Ecosite je známka environmentální kvality staveniště skupiny Bouygues Construction. Deklaruje naplňování stanovené ekologické politiky, jejímž záměrem je snižovat ekologické dopady staveb na životní prostředí.
  • Linkcity Czech Republic je developerskou společností skupiny VCES.

Bytový dům je situován na podélný pozemek mezi potok Botič a souběžnou komunikaci. Objekt obsahuje dvě podzemní podlaží s parkovacími stáními a šesti automatickými garážovými zakladači, a dále 6 nadzemních podlaží s bytovými jednotkami. Nachází se zde celkem 60 bytů s dispozicemi od 1+kk až po 4+1 s mezonetovým uspořádáním.

Bytový dům je založen na pilotách a na základové desce, která je v místě pilot rozšířená. Nosný systém objektu představují monolitické stěny, sloupy a stropy. Obvodové a vnitřní vyzdívky jsou provedeny z bloků Porotherm. Plášť budovy tvoří kontaktní zateplovací systém. V rámci výstavby byly provedeny přeložky inženýrských sítí a jejich napojení k objektu. Součástí projektu byly i úpravy okolí – oprava komunikací a okolních svahů, oprava fasády sousedního objektu a sadové úpravy.

Výstavba byla specifická především komplikovaným umístěním stavebního pozemku a zvýšenými nároky na logistiku a provádění prací v omezeném prostoru.

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více