Bytové domy Jeremiášova – objekty E, F, G

Lokalita

Praha

Investor

CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond a.s.

Termín realizace

03/2018 – 11/2019

Typ výstavby

Rezidenční

Rozsah služeb

Výstavba

Trojice bytových domů jako součást rezidenčního komplexu na Praze 5

Jedná se o 3 samostatné bytové domy s plochou vegetační střechou. Každý z objektů má 5 nadzemních a 1 podzemní podlaží.

V nadzemních podlažích jsou umístěny byty o velikosti 1+kk až 4+kk. V jediném podzemním podlaží vystupujícím mimo obrys nadzemní části jsou navrženy hromadné garáže převážně s otevřenými parkovacími stáními, sklepní kóje a prostory technického zařízení objektu.

Podzemní podlaží je zhotoveno z vodonepropustného betonu. Z něj vystupuje horní stavba, v 1.NP a 2.NP kombinovaná (železobeton/zdivo) a od 3.NP je většina nosných konstrukcí zděná.

Fasádu objektu tvoří vnější tepelněizolační kotvený systém (ETICS), s povrchem z tenkovrstvé silikonové omítky.

Bytové domy Jeremiášova – objekty EFG
Bytové domy Jeremiášova – objekty EFG
Bytové domy Jeremiášova – objekty EFG
Bytové domy Jeremiášova – objekty EFG