DOCK River Watch I

Lokalita

Praha

Investor

River Watch 1 s.r.o. (skupina CRESTYL)

Termín realizace

11/2013 – 04/2015

Typ výstavby

Rezidenční

Rozsah služeb

Výstavba

Rezidenční projekt vznikající transformací areálu bývalých Libeňských doků.

Novostavba tří budov z devíti plánovaných představuje první etapu rezidenčního projektu vznikajícího transformací areálu bývalých Libeňských doků. Dva pětipodlažní a jeden šestipodlažní objekt nabídnou celkem 65 bytových jednotek s vysokým standardem a garážovými stáními v podzemním parkingu. Skupina domů je organizována kolem obslužného centrálního jádra, připojeného krátkou spojkou na vnější obslužnou komunikaci.

Nosná konstrukce objektů je tvořena železobetonovými stěnami, které od 3. NP přecházejí do cihelného sytému. Nosné vodorovné konstrukce jsou ve všech podlažích tvořené železobetonovou obousměrně pnutou deskou osazenou na stěny, lokálně sloupy. Objekty jsou založeny na vrtaných velkoprůměrových pilotách. Na fasády byl použit kontaktní zateplovací systém opatřený velice kvalitní omítkou s abstraktní škrábanou strukturou, jejíž detaily podtrhuje finální metalický nátěr.