Bytové domy Na Radosti II

Lokalita

Praha

Investor

CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond a.s.

Termín realizace

08/2016 – 12/2018

Typ výstavby

Rezidenční

Rozsah služeb

Výstavba

  • Green Site Office je nástroj skupiny Bouygues Construction pro snížení ekologických dopadů zařízení staveniště na lokalitu výstavby, jako je snížení spotřeby vody a elektřiny, efektivní chlazení a vytápění, prevence vzniku odpadů a jejich třídění nebo zvyšování povědomí pracovníků o ekologických tématech.
Rezidenční bydlení v lokalitě Metropole Zličín.

Pětici bytových domů představují dvě uskupení samostatných objektů vzájemně propojených suterénem. Sekce A-B má 5 resp. 6 nadzemních podlaží, sekce C-D-E pak 5 podlaží. Bytový soubor celkem nabízí 127 bytových jednotek, 4 kancelářské prostory a 112 garážových stání pro vozidla. Každý z objektů je vybaven průchozím výtahem.

Všechny objekty jsou založeny na pilotách v kombinaci se základovou deskou. Suterén objektu využívá technologii vodotěsné bílé vany. Nosnou konstrukci objektů tvoří v suterénu a v 1. a 2. NP železobetonové monolitické stěny, v dalších podlažích převážně zděné, a monolitické stropy. Fasádní kompozitní systém je proveden na bázi desek z polystyrenu, minerální vlny a povrchové úpravy šlechtěnou probarvenou omítkovinou.

Bytové domy Na Radosti II
Bytové domy Na Radosti II
Bytové domy Na Radosti II
Bytové domy Na Radosti II