Projekt Pražská

Lokalita

Olomouc

Investor

Linkcity Czech Republic

Termín realizace

02/2007 – 07/2009

Typ výstavby

Rezidenční, Development

Rozsah služeb

Výstavba a Property Development

  • Linkcity Czech Republic je developerskou společností skupiny VCES.
Rezidenční projekt čtyř bytových domů s celkem 301 byty.

Bytové domy B4 a B3 mají 6 nadzemních a 1 podzemní podlaží, bytové domy B2 a B1 mají 7 nadzemních a 1 podzemní podlaží. Základové konstrukce objektů tvoří monolitické železobetonové desky na vrtaných pilotách. Svislé nosné konstrukce bytových domů jsou kombinací železobetonového monolitického skeletu a stěnového systému z cihelných bloků Porotherm. Stropní konstrukce jsou provedeny jako monolitické železobetonové desky. Objekty jsou zastřešeny plochou střechou, která je na úrovni posledních podlaží využita jako terasa. Obvodový plášť tvoří kontaktní zateplovací systém.

Dominantou jednotlivých bytových domů jsou barevné konstrukce balkonů, které tvoř í desky z vysokotlakého laminátu ve specifické barvě pro každý dům v odstínech červená, žlutá, zelená a modrá. V rámci projektu bytového souboru byly provedeny komunikace, sadové úpravy okolí a vybudována dětská hřiště.