River Gardens – Rezidence Vltava

Lokalita

Praha

Investor

KORTA Prague a.s. (skupina Horizon Holding)

Termín realizace

11/2013 – 11/2015

Typ výstavby

Rezidenční

Rozsah služeb

Výstavba

  • Ecosite je známka environmentální kvality staveniště skupiny Bouygues Construction. Deklaruje naplňování stanovené ekologické politiky, jejímž záměrem je snižovat ekologické dopady staveb na životní prostředí.
  • Green Site Office je nástroj skupiny Bouygues Construction pro snížení ekologických dopadů zařízení staveniště na lokalitu výstavby, jako je snížení spotřeby vody a elektřiny, efektivní chlazení a vytápění, prevence vzniku odpadů a jejich třídění nebo zvyšování povědomí pracovníků o ekologických tématech.
Součástí vysokého standardu je i přístup do většiny apartmánů přímo z výtahu.

Projekt zahrnuje výstavbu rezidenční budovy, včetně souvisejících zpevněných ploch a inženýrských sítí. Budova obsahuje 9 nadzemních podlaží se čtyřmi komerčními jednotkami a 105 apartmány s výměrami 35 – 300 m2.

Součástí apartmánů v nejvyšších patrech jsou rozsáhlé střešní terasy, v přízemí pak soukromé zahrádky. Ve dvou podzemních podlažích se nachází 155 parkovacích stání a 105 sklepních kójí. Budova je realizována ve vysokém kvalitativním i materiálovém standardu – většina bytových jednotek je přístupná přímo z výtahu a dveře oddělující bytovou jednotku od výtahu splňují vysoké nároky z hlediska akustických vlastností.

Stavba je založena na hlubinných velkoprůměrových pilotách, které vynášejí železobetonovou základovou desku tl. 500 mm. Nosná konstrukce objektu je železobetonová monolitická, v nadzemních podlažích tvořená příčným stěnovým systémem, v suterénech sloupovým systémem kombinovaným s nosnými obvodovými stěnami a vnitřními schodišťovými stěnami. Opláštění tvoří provětrávaná fasáda z cementovláknitých desek SILBONIT a kontaktní zateplovací systém s finální vrstvou ze silikonové omítky.

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více