Obecní dvůr

Lokalita

Praha

Investor

Dvůr Josefov, s.r.o. (Around Inside)

Termín realizace

07/2014 – 12/2016

Typ výstavby

Rezidenční

Rozsah služeb

Výstavba

Unikátní rekonstrukce historicky cenných budov v centru Prahy.

Ojedinělý rezidenční areál s luxusními byty na Starém Městě vznikl rekonstrukcí a dostavbou komplexu tří historických objektů s vnitřním dvorem, a novostavbou bytového domu. Architektonickým záměrem bylo vytvořit jedinečný prostor k bydlení s maximálním zachováním charakteru místa, jehož současná podoba pochází z poloviny 19. století. Rezidence nabízí 1 atelier a 12 luxusních bytů s výměrami od 131 do 412 m2.

Památkově chráněné objekty v havarijním stavu prošly komplexní rekonstrukcí, která zahrnovala sanaci krovů, stropních trámů, repase nebo repliky oken, opatření proti zemní vlhkosti a opravu fasád. Stávající budovy mají tři, resp. čtyři, nadzemní podlaží a pouze objekt C je částečně podsklepen.

Nový bytový dům je střídmého symetrického tvaru s výrazným rysem v podobě plechové předsazené fasády s děrováním ve tvaru organického motivu. Novostavba má jedno podzemní podlaží s parkingem a sedm nadzemních podlaží s bytovými jednotkami. Hydroizolace objektu je tvořena železobetonovou konstrukcí s vlastnostmi „bílé vany“. Všechny svislé i vodorovné konstrukce jsou tvořeny monolitickým železobetonem.