Bytový komplex KOTI Braník

Lokalita

Praha

Investor

YIT Stavo s.r.o.

Termín realizace

11/2012 – 12/2014

Typ výstavby

Rezidenční

Rozsah služeb

Výstavba

Bytový komplex je rozdělen do čtyř nezávislých sekcí vzájemně propojených společným podzemním parkingem. Jednotlivé objekty jsou osazeny do čtvercového půdorysu, který obestupuje středový parkový vnitroblok chráněný obvodovou stěnou.

Sekce A a B disponují pěti až šesti nadzemními podlažími, sekce C a D pak osmi podlažími s mezonetovými byty v nejvyšších patrech. Celý komplex obsahuje 103 bytových jednotek s finálními povrchy z nadstandardních materiálů (eurookna, dřevěné podlahy), některé byty jsou vybaveny i vlastní saunou.

Objekt je založen na základové desce vynášené pilotovým polem. Hydroizolaci spodní stavby zajišťuje tzv. bílá vana. Nosnou konstrukci tvoří stěnový železobetonový systém prokládaný železobetonovými stropy. Střechy jsou ploché a v případě, že navazují na bytovou jednotku, také pochozí. Jejich finální vrstvou je extenzivní zeleň či dlaždice na terčích. Kontaktně zateplovací systém budovy spolu s tepelnými čidly a teplovodní přípojkou se starají o tepelný komfort obyvatel, zatímco požární pásy na fasádě či velmi propracovaný systém EPS o jejich bezpečí. Součástí díla byla i řada přípojek a prodloužení kanalizačního řadu, sadové úpravy, komunikace a nová trafostanice.

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více