Byty Malešice – 2. fáze

Lokalita

Praha

Investor

SIDI PRAGUE, s.r.o. (skupina B. Yair)

Termín realizace

10/2013 – 10/2015

Typ výstavby

Rezidenční

Rozsah služeb

Výstavba

  • Ecosite je známka environmentální kvality staveniště skupiny Bouygues Construction. Deklaruje naplňování stanovené ekologické politiky, jejímž záměrem je snižovat ekologické dopady staveb na životní prostředí.
  • Green Site Office je nástroj skupiny Bouygues Construction pro snížení ekologických dopadů zařízení staveniště na lokalitu výstavby, jako je snížení spotřeby vody a elektřiny, efektivní chlazení a vytápění, prevence vzniku odpadů a jejich třídění nebo zvyšování povědomí pracovníků o ekologických tématech.
Nové centrum Malešic vneslo do této pražské čtvrti příjemné oživení.

Druhá etapa bytového souboru dokončuje výstavbu nového centra Malešic. Stavba má společný suterén se dvěma podzemními podlažími, ve kterých se nachází 401 parkovacích stání, prostor pro mytí vozidel a technické zázemí, a dále 5 samostatných nadzemních objektů s 8, respektive 15 a 18 podlažími. V parteru je umístěno 16 komerčních jednotek včetně supermarketu a wellness centra, ostatní nadzemní podlaží obsahují 71 ateliérů a 210 bytových jednotek.

Založení objektu je vyřešeno základovou deskou umístěnou na pilotách. Hydroizolaci objektu zajišťuje železobetonová konstrukce s vlastnostmi tzv. „bílé vany“. Nosné svislé a vodorovné konstrukce jsou provedeny jako železobetonové monolitické. Pro vnější obvodové zdivo a vnitřní dělící stěny byly použity cihelné nebo pórobetonové tvárnice. Střechy jsou řešeny jako zelené – extenzivní, pochozí i nepochozí. Plášť objektů tvoří kombinace kontaktního zateplovacího systému a provětrávané fasády, v přízemí ji doplňuje prosklená hliníková fasáda. Součástí díla bylo i dobudování parteru mezi objekty 1. a 2. fáze výstavby, včetně sadových úprav a navazujících komunikací.

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více