Bytový dům B1 Jahodnice – Hostavice

Lokalita

Praha

Investor

UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.

Termín realizace

06/2017 – 08/2018

Typ výstavby

Rezidenční

Rozsah služeb

Výstavba

Webové stránky projektu

www.bydlenijahodnice.cz

Bytový dům B1 představuje první ze tří etap nové výstavby vznikající nedaleko přírodního parku v městské části Hostavice.

Bytový dům B1 je podsklepený dvojpodlažní objekt s ustupujícím třetím nadzemním podlažím. V nadzemní části je složen ze dvou samostatných bloků o maximálních rozměrech 108,20 m x 20,90 m, v podzemí je propojen společných podlažím s 35 parkovacími stáními. V bytovém domě se nachází 29 bytů a 12 obchodních jednotek umístěných podél páteřní příjezdové komunikace.

Nosný systém objektu je navržen v kombinaci stěnového a sloupového systému. Nosné stěny od 2. NP budou ze zdících tvarovek, v 1. PP a 1. NP pak kompletně železobetonové stejně jako jednotlivé stropní desky. Objekt bude zastřešen plochou střechou o minimálním sklonu. Propojení jednotlivých podlaží je zajištěno dvěma osobními výtahy a schodišti. Garáže jsou napojeny na venkovní komunikaci šikmou nájezdovou rampou.