Rekonstrukce a přístavba Společenského domu Solnice

Lokalita

Solnice

Investor

Město Solnice

Termín realizace

10/2017 – 05/2019

Typ výstavby

Volný čas

Rozsah služeb

Výstavba

Rekonstrukce a přístavba společenského domu ze 70. let.

Kompletní rekonstrukce objektu umožnila nejen odstranit stavební poruchy, ale především vybudovat objekt, který svými parametry odpovídá současným standardům. Rozšířením původní budovy o přístavbu získal společenský dům dalších 700 m2, nově uspořádaný multifukční sál s kapacitou 500 míst, restauraci a prostory pro zájmovou činnost.

Celá rekonstrukce zahrnovala – bourací práce, pilotové založení nových konstrukcí, podchycení stávajících konstrukcí mikropilotami, nové nosné svislé a vodorovné konstrukce, novou konstrukci střechy a střešního pláště, podlahové konstrukce, výplně otvorů, sádrokartonové a akustické podhledy, provětrávaný fasádní plášť.

Součástí dodávky byly mimo jiné i montáže ZTI, vzduchotechniky, veškerých elektroinstalací, gastrotechnologie, video a audio techniky, výsuvného hlediště pro 164 diváků, inženýrských sítí a venkovních komunikací.

Společenský dům Solnice
Společenský dům Solnice
Společenský dům Solnice
Společenský dům Solnice