Rozhledna na Křížové hoře

Lokalita

Červená Voda

Investor

Obec Červená Voda

Termín realizace

05/2006 – 12/2006

Typ výstavby

Volný čas

Rozsah služeb

Výstavba

Víceúčelová stavba, která je novou dominantou Křížové hory i jejího širokého okolí.

Hlavní objekt, věž, je tvořen kruhovou základovou deskou, opatřenou kruhovou podnoží a osmi radiálně uspořádanými žebry. Na ně nasedá vlastní železobetonové těleso tubusu věže. Vnější plášť rozhledny tvoř í sbíjené vazníky s palubkami. Koruna tubusu je opatřena kruhovou deskou, ke které je přikotvena dřevěná nástavba vyhlídky. Její vrchol dosahuje výšky 25 m.

Doplňkový objekt, podloubí, je dřevěná střešní konstrukce, po vnějším obvodě podporovaná železobetonovou obrubou. Celý přízemní otevřený ochoz vytváří neuzavřený kruh, dobíhající k tělu věže. Při stavbě bylo v maximální míře použito přírodních materiálů, zvláště dřeva.

Stavba rozhledny, na jejíž vrchol vede 130 prefabrikovaných schodišťových stupňů, probíhala v náročných klimatických a terénních podmínkách.

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více