Zimní stadion v Jičíně

Lokalita

Jičín

Investor

Město Jičín

Termín realizace

08/2010 – 11/2011

Typ výstavby

Volný čas

Rozsah služeb

Výstavba

Multifunkční zařízení pro sportovní a kulturní akce, určené zejména sportovním oddílům a široké veřejnosti.

Rekonstrukce stávajícího stadionu spočívala v zastřešení ledové plochy, provedení nové chladící desky včetně rozvodů a úprav objektu technologie, demolici stávajícího a výstavby nového objektu šaten a restaurace. Součástí je i nová prefa tribuna s vestavěnými šatnami o kapacitě 500 míst k sezení a 136 na stání. Před areálem je vybudováno nové parkoviště s 50 parkovacími místy.

Zastřešení je řešeno dřevěnou střechou o půdorysných rozměrech cca 73 × 43 m připomínající tvarem obrácenou loď. Nosné prvky tvoří ohýbané lepené dřevěné vazníky osazené na velkoprůměrových pilotách se železobetonovými patkami. Střecha je dvouplášťová větraná konstrukce s krytinou z titanzinku. Okolo nové ledové plochy jsou instalovány mantinely, podlaha je provedena jako hlazená železobetonová deska.

Nový objekt šaten je dvoupodlažní budova založená na kombinaci velkoprůměrových pilot, základových pasů a železobetonové desky. Nosný systém budovy představuje zdivo z cihelných bloků společně se železobetonovým skeletem a stropními panely. Střecha je plochá jednoplášťová nevětraná s krytinou z měkčeného PVC. Fasáda je tvořena kontaktním zateplovacím systémem se silikonovou omítkou a z části dřevěným obkladem. Ve fasádě objektu jsou osazena plastová kruhová okna evokující mořský motiv. Objekt šaten obsahuje kotelnu, hráčské šatny se sociálním zázemím, pokladnu a restauraci s vlastní kuchyní, proskleným „skyboxem“ a terasou s dřevěnou lávkou na hráz rybníka.