Úřad práce ve Frýdku-Místku

Lokalita

Frýdek-Místek

Investor

Česká republika – Úřad práce ve Frýdku-Místku

Termín realizace

07/2006 – 12/2007

Typ výstavby

Kancelářské

Rozsah služeb

Výstavba

Nový objekt úřadu práce je navržen jako čtyřpodlažní, lehce dynamický kvádr, lámající se ve svém středu. V 1. PP jsou situována parkovací stání, dále pak technické prostory (výměníková stanice), dílny, bufet a velká zasedací místnost. Ve třech nadzemních podlažích jsou umístěny kanceláře pro 130 zaměstnanců, přepážková pracoviště pro styk s klienty a menší zasedací místnosti.

Konstrukčně je objekt řešen jako železobetonový prefabrikovaný skelet s výplňovým zdivem. Vnitřní příčky jsou z důvodu případné variability prostoru jak sádrokartonové, tak i přestavitelné hliníkové. Fasáda je v kombinaci červené cihlové drásané hrubozrnné omítky s pohledovými betonovými hladkými plochami. V místě okenních pásů jsou osazena smaltovaná fasádní skla, která tvoří zajímavý architektonický prvek. V okolí objektu je vybudováno parkoviště s kapacitou 40 parkovacích míst. Předmětem díla byla rovněž kompletní dodávka a montáž nábytkového vybavení.