Generální konzulát ČR v Mnichově

Lokalita

Mnichov

Investor

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Termín realizace

06/2000 – 08/2002

Typ výstavby

Kancelářské

Rozsah služeb

Výstavba

Dispoziční řešení přísně rozlišuje prostory pro veřejnost a oficiální reprezentační prostory v prvním podlaží. Ve druhém a třetím podlaží se nacházejí kancelářské pracovny a odděleně rezidenční byty. Celý půdorys objektu je podsklepen a zajišťuje technické zázemí, sklady a garáže. Oba vstupy do budovy generálního konzulátu jsou bezbariérové. Hlavní vertikální komunikační jádro v celé výšce budovy je tvořeno jednoramenným schodištěm a osobním výtahem.

Nosná konstrukce objektu je provedena z monolitických železobetonových stěn, sloupů a monolitických stropních desek. Objekt je založen na železobetonové základové desce, která probíhá i pod část vjezdu do garáže. Řešení všech povrchů stavby spočívá v použití solidních tradičních stavebních materiálů, jako jsou omítka, beton, dřevo, kámen a kov. Budova je situována v západní části pozemku tak, aby mohla být stávající zeleň v co nejvyšší míře zachována a dala tak základ nové parkově upravené zahradě.