Zastupitelský úřad ČR v Lucemburku

Lokalita

Lucemburk

Investor

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Termín realizace

03/2005 – 01/2006

Typ výstavby

Kancelářské

Rozsah služeb

Výstavba

Nejzajímavější je přístavba prosklené, asi 35 m dlouhé galerie.

Jedná se o rekonstrukci historicky zajímavé vily, která leží v centru města v bezprostřední blízkosti národního divadla Grand Theatre. Objekt slouží jako Velvyslanectví České republiky.

V architektonickém řešení exteriéru vily se velmi zdařile prolínají původní historické prvky – pískovcové šambrány, repliky oken, původní vstupní dveře apod., s moderními prvky současné architektury. Na přístavbu jsou použity moderní materiály – sklo, hliník, ocel a kámen, konkrétně obklad fasády je proveden z čínské žuly. Nejzajímavější je však objekt přístavby prosklené galerie, asi 35 m dlouhé. Důraz je kladen především na prosvětlení a otevřenost celého prostoru a použití materiálů jako je sklo, ocel a dřevo.