Magistrát města Olomouce

Lokalita

Olomouc

Investor

Statutární město Olomouc

Termín realizace

04/2004 – 07/2005

Typ výstavby

Kancelářské

Rozsah služeb

Výstavba

Rekonstrukce a přístavba objektu z 60. let 20. století na moderní administrativní budovu.

Přístavba umístěná mezi předstupující rizality krajních křídel budovy tvoří dostatečně dimenzovanou prosklenou vstupní halu. Nosnou konstrukci objektu středního traktu tvoří ocelový skelet. Stávající krov je nahrazen novou nástavbou z lehké kovové konstrukce opláštěnou kovoskleněnou fasádou.

Ve dvorní části objektu je vystavěn částečně zapuštěný víceúčelový sál se zázemím a kapacitou 130 osob. Vstup do sálu je ze dvou výškových úrovní. Nosnou konstrukci sálu tvoří prefabrikované železobetonové sloupy čtvercového průřezu, vynášející stropní a střešní konstrukce. Stropní konstrukce je provedena z ocelových příhradových vazníků s bedněním tvořeným trapézovými plechy. Střecha objektu je využita jako částečně pochozí okrasná terasa. Zateplená bezúdržbová fasáda kombinuje zavěšené keramické desky a prosklenou fasádu nástavby.

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více