Nové sídlo Mercedes-Benz Trucks

Lokalita

Praha

Investor

Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o.

Termín realizace

04/2019 – 04/2020

Typ výstavby

Kancelářské

Rozsah služeb

Výstavba

700 m2 nových kanceláří v areálu prodejce prémiových nákladních vozidel.

Nový čtyřpodlažní administrativní objekt v 1. a 2. patře ukrývá kanceláře pro 80 pracovníků a kuchyňku, v nejvyšším podlaží zasedací místnost se zázemím a v přízemí technické prostory a parkoviště pro 22 osobních vozidel.

Budovu obklopují i nové výstavní plochy s povrchem ze zámkové dlažby (1 200 m2) a asfaltu (1 900 m2).

Kancelářská budova může v budoucnu růst společně s potřebami společnosti. Návrh projektu totiž pamatuje i na další navyšování její kapacity. Možností je rozšíření posledního ustoupeného podlaží na celý půdorys a nástavba jednoho běžného a jednoho ustoupeného podlaží. V úvahu připadá také vybudování vedlejšího, zrcadlově obráceného objektu.

Nové sídlo Mercedes-Benz Trucks
Nové sídlo Mercedes-Benz Trucks
Nové sídlo Mercedes-Benz Trucks
Nové sídlo Mercedes-Benz Trucks

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více