Ústí nad Orlicí – Kanalizace a ČOV

Lokalita

Ústí nad Orlicí, Dlouhá Třebová

Investor

TEPVOS spol. s r.o.

Termín realizace

05/2012 – 05/2015

Typ výstavby

Vodohospodářské

Rozsah služeb

Výstavba

Kvalitnější a efektivnější zpracování odpadu umožní zvýšení ochrany životního prostředí na Ústecku.

Cílem projektu bylo odvedení odpadních vod z částí Ústí nad Orlicí: Dukla, Hylváty, Kerhartice a z obce Dlouhá Třebová na stávající ČOV, která byla v rámci projektu intenzifikována a rekonstruována, při zachování provozu po celou dobu výstavby.

ČOV je řešena jako mechanicko-biologická s pneumatickou aerací, s aerobní destabilizací kalu. Stávající zařízení bylo doplněno o další biologickou linku systému D-N s předřazenými selektory. Rekonstruována byla vstupní čerpací stanice, hrubé předčištění před biologií a kalové hospodářství.

V rámci výstavby bylo nově vybudováno 16,8 km gravitačních stok a 883 domovních přípojek v délce 4,5 km. Rekonstruováno bylo 4,2 km stávajících gravitačních stok a metodou vložkování dalších 1,7 km stok. Výtlačné řady a tlaková kanalizace byly provedeny v délce 4,6 km. Součástí díla byly i přeložky hlavních řadů stávajících vodovodů v délce 3,8 km a přepojení 201 ks přípojek v délce 800 m.