Modernizace úpravny vody Hradec Králové – 2. a 3. etapa

Lokalita

Hradec Králové

Investor

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

Termín realizace

07/2012 – 10/2017

Typ výstavby

Vodohospodářské

Rozsah služeb

Výstavba

Rekonstrukce a modernizace úpravny vody pro maximální výkon 150 l/s.

Jedná se o úpravu povrchové vody z řeky Orlice na vodu pitnou pro aglomeraci Hradec Králové.

V rámci výstavby byly rekonstruovány oba stupně separace dvoustupňově úpravy vody, tlaková filtrace s náplní aktivního uhlí, dávkování chemikálií a ozonu pro předúpravu vody i její doúpravu, dávkování koagulátu a dávkování pro alkalizaci vody. Z hlediska čerpání vody byly upraveny dva stupně čerpání, a to vody surové pro úpravu a vody upravené po druhém separačním stupni na doúpravu na tlakových filtrech s GAU. Součástí byla rovněž obměna agregátů pro regeneraci filtrů a instalace nového moderního řídicího systému.

Třetí etapa řešila dokončení rekonstrukce částí procesu úpravy, které nebylo možné zahrnout do předcházejících etap. Jedná se o jímání surové vody z řeky Orlice, které souviselo s výměnou česlí a norné stěny v břehovém jímacím objektu. V následné hrubé filtraci došlo k výměně strojně stíraných česlí a kompletní sanaci stávajících betonových a ocelových konstrukcí. Součástí stavby byly i úpravy související s kompletní výměnou technologického zařízení v budovách strojovny, čerpací stanice a akumulačních nádrží.

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více