Skupinový vodovod Holicko

Lokalita

Pardubice, Holice, Ostřetín, Dolní Roveň, Horní Jelení

Investor

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Termín realizace

07/2014 – 10/2015

Typ výstavby

Vodohospodářské

Rozsah služeb

Výstavba

Projekt zajistí bezproblémové dodávky vody na dalších 30–40 let.

Skupinový vodovod Holicko je soustava vodovodů, realizovaných v 11 lokalitách na území cca 15 × 20 km, navržených k zásobování pitnou vodou prioritně pro oblast Holicka, tj. pro cca 11 800 obyvatel. V rámci projektu bylo vybudováno 17,35 km nových vodovodů, rekonstrukcí prošlo dalších 3,41 km a byly postaveny 4 nové čerpací stanice.

Vodovod zajistí bezproblémovou dodávku pitné vody v horizontu dalších cca 30 – 40 let tím, že umožní postupnou náhradu místních zdrojů, u kterých klesá vydatnost i kvalita vody. Současně umožní i zvýšení počtu obyvatel, napojených na veřejný vodovod cca o 720 osob.