Intenzifikace ČOV Letohrad a Kanalizace Letohrad – dokončení

Lokalita

Letohrad

Investor

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Termín realizace

10/2011 – 12/2013

Typ výstavby

Vodohospodářské

Rozsah služeb

Výstavba

Intenzifikace čistírny navýšila její kapacitu na 15 450 EO.

Intenzifikace ČOV podstatně zvyšuje její kapacitu s cílem zajistit budoucí rozvoj města a aglomerace. Napojení dalších městských částí Kunčice a Orlice umožní celkově zlepšit životní prostředí a zvýšit kvalitu vody v recipientu Tichá Orlice.

Kapacita čistírny odpadních vod se intenzifikací zvýšila z původních 4 553 na 15 450 EO a její výkon je nově 74 l/s. Použití systému ASR zajistilo navýšení kapacity bez nároku na nárůst obsluhy. Veškeré stavební práce probíhaly za plného provozu čistírny odpadních vod. Díky vhodně zvoleným postupům nebylo nutné z důvodu montáže nové technologie a přepojování jednotlivých částí přerušovat její provoz.

Součástí projektu byla také dostavba téměř 3 700 m nové kanalizace v Letohradě a místní části Kunčice.

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více