Intenzifikace Úpravny vody Písty, včetně prameniště

Lokalita

Písty

Investor

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Termín realizace

03/2019 – 06/2020

Typ výstavby

Vodohospodářské

Rozsah služeb

Výstavba

Komplexní rekonstrukce a zkapacitnění prameniště a úpravny vody na výkon 50 l/s.

Zkapacitnění úpravny vody probíhalo bez přerušení provozu a spočívalo především v realizaci tří nových vrtů, včetně regenerace šesti stávajících, rekonstrukci provzdušnění surové vody a dávkování manganistanu draselného, přezbrojení stávající usazovací nádrže na nádrž akumulační, doplnění technologie separace v 1. stupni o tlakovou filtraci na automatických filtrech (3 dvojice) s vícevrstvým filtračním ložem.

Dále byla provedena rekonstrukce otevřených filtrů včetně sanace stávajících konstrukcí. Změna drenážního systému rozšířila plochy filtrů o cca 25 %, čímž došlo ke zvýšení kapacity filtrů a snížení podílu prací vody. V rámci technologie byla vyměněna prací čerpadla pro tlakové i otevřené filtry a dmychadlo. Nové jsou potrubní rozvody vody, vzduchu, kalů a chemikálií včetně armatur a čtyři ÚV lampy pro desinfekci upravené vody.

Součástí realizace byla také kompletní výměna technologické a stavební elektroinstalace, nový systém řízení ASŘ a přenosu provozních hodnot a poruchových stavů na dispečerské pracoviště provozovatele.

Z ekologických a energetických důvodů byl provozní objekt kompletně zateplen, byla vyměněna okna a pro vytápění instalováno tepelné čerpadlo.

Úpravna vody Písty
Úpravna vody Písty
Úpravna vody Písty
Úpravna vody Písty