ČOV Starý Plzenec

Lokalita

Starý Plzenec

Investor

Město Starý Plzenec

Termín realizace

10/2012 – 10/2014

Typ výstavby

Vodohospodářské

Rozsah služeb

Výstavba

Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec, Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci.

Projekt řešil odvedení odpadních vod ze dvou částí aglomerace Starý Plzenec-Malá Strana a Sedlce na stávající čistírnu odpadních vod (ČOV), která byla v rámci projektu rozšířena na kapacitu 8 000 EO (denní množství odpadních vod 1 380 m3).

Výstavba zahrnovala převážně stoky gravitační kanalizace (9 926,13 m) a výtlak na ČOV (1 719,85 m), a to včetně výstavby 5 čerpacích stanic. Rozšíření ČOV bylo navrženo v souladu s řešením stávajícího provozu jako mechanicko-biologické s pneumatickou aerací, s aerobní destabilizací kalu. Technologie provozu koncepčně navazuje na stávající provoz s maximálním využitím stávajících objektů a technologie. Zařízení bylo doplněno o další biologickou linku systému D-N s předřazenými selektory. Posílena byla vstupní čerpací stanice a hrubé předčištění před biologií. Přebytečný kal je čerpán z dosazovacích nádrží do kalové nádrže. Rozšíření ČOV proběhlo za nepřerušeného provozu po celou dobu výstavby.

V rámci budování kanalizace bylo provedeno 12 061 m2 živičné komunikace a řízený podvrt řeky bezvýkopovou technologií v délce 140 m. Součástí projektu bylo také rozšíření vodovodu v městské části Sedlec v celkové délce 2 033,19 m.