Mladoboleslavsko II

Lokalita

Dobrovice, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště

Investor

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Termín realizace

07/2012 – 10/2014

Typ výstavby

Vodohospodářské

Rozsah služeb

Výstavba

Druhá etapa projektu čištění a odkanalizování odpadních vod na Mladoboleslavsku.

Jde o vodohospodářské dílo rozdělené do devíti ucelených částí: v Dobrovici byly dobudovány kanalizace a vodovod, v místních částech Mladé Boleslavi (Bezděčíně, Láskově, Chrásti, Čejeticích a ve Vinecké ulici) byla provedena dostavba kanalizace, v Mnichově Hradišti byla intenzifikována čistírna odpadních vod (ČOV) a rovněž dobudována kanalizace.

V Dobrovici byly pro vyřešení dodávek kvalitní pitné vody realizovány vodovodní přivaděče o celkové délce 14 568 m, přeložky vodovodu o délce 2 782 m a zcela zrekonstruován železobetonový zemní vodojem se třemi čerpacími soupravami a objemem 1 000 m3. ČOV v Mnichově Hradišti byla kompletně zrekonstruována a její výkon zvýšen na kapacitu 7 000 EO.

V ostatních částech stavby byla vybudována nová splašková kanalizace včetně tří přečerpávacích stanic a kanalizačních přípojek. Gravitační stoky jsou v celkové délce 8 260 m, tlaková kanalizace a výtlaky v délce 1 626 m a přípojky 2 817 m. V Mnichově Hradišti byla v rámci kanalizace vybudována hornickou technikou podzemní průchozí štola 1 700/2 150 mm o délce 1 012,5 m. Součástí stavby bylo i provedení protlaků (862,5 m) a přeložek plynu (19 m).