ČOV Tatenice a kanalizace v obcích Tatenice, Krasíkov, Koruna a Třebařov

Lokalita

Tatenice, Krasíkov, Koruna, Třebařov

Investor

Svazek kanalizace Třebařov

Termín realizace

10/2014 – 12/2015

Typ výstavby

Vodohospodářské

Rozsah služeb

Výstavba

Nová čistírna odpadních vod pro 2 250 EO.

Projekt řešil odvedení splaškových vod z obcí Tatenice, Krasíkov, Koruna a Třebařov na nově budovanou čistírnu odpadních vod v obci Tatenice.

Nová čistírna odpadních vod je navržena jako mechanicko-biologická s kapacitou 2 250 EO. Vybudována byla splaškové gravitační kanalizace o celkové délce 24 km s částečným využitím tlakových řadů (723 m) pro překonání výškových rozdílů v terénu. Délka 590 ks gravitačních kanalizačních přípojek činí celkem 3 442 m.

Součástí stavby bylo také zhotovení dvou podzemních čerpacích stanic odpadních vod se separací pevných částic na kanalizační síti v obcích Krasíkov a Třebařov.